Sammlung Medaillen "Weimar-Porzellan"


(HP) DDR Bad Berka 1979 - Junge Naturforscher Av(HP) DDR Bad Berka 1979 - Junge Naturforscher Av (HP) DDR Bad Berka 1979 - Junge Naturforscher Rv(HP) DDR Bad Berka 1979 - Junge Naturforscher Rv (HP) DDR Bad Berka oJ - Junge Naturforscher Av(HP) DDR Bad Berka oJ - Junge Naturforscher Av (HP) DDR Bad Berka oJ - Junge Naturforscher Rv(HP) DDR Bad Berka oJ - Junge Naturforscher Rv
(HP) DDR Leipzig oJ - MLW Av(HP) DDR Leipzig oJ - MLW Av (HP) DDR Leipzig oJ - MLW Rv(HP) DDR Leipzig oJ - MLW Rv (HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR I Av(HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR I Av (HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR I Rv(HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR I Rv
(HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR II Av(HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR II Av (HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR II Rv(HP) DDR uO 1974 - 25 Jahre DDR II Rv (HP) DDR# (HP) DDR##
(RP) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av(RP) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av (RP) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv(RP) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv (RP) DDR# (RP) DDR##
(UP) DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Av(UP) DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Av (UP) DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Rv(UP) DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Rv (UP) DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Av(UP) DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Av (UP) DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Rv(UP) DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Rv
(UP) DDR uO 1981 - X Parteitag Av(UP) DDR uO 1981 - X Parteitag Av (UP) DDR uO 1981 - X Parteitag Rv(UP) DDR uO 1981 - X Parteitag Rv (UP) DDR uO 1983 - Karl Marx Av(UP) DDR uO 1983 - Karl Marx Av (UP) DDR uO 1983 - Karl Marx Rv(UP) DDR uO 1983 - Karl Marx Rv
(UP) DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Av(UP) DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Av (UP) DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Rv(UP) DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Rv (UP) DDR# (UP) DDR##
(WP-006a) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Av(WP-006a) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Av (WP-006a) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Rv6(WP-006a) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Rv6 (WP-006b) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Av(WP-006b) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Av (WP-006b) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Rv14(WP-006b) DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin Rv14
(WP-007) DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Av(WP-007) DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Av (WP-007) DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Rv6(WP-007) DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Rv6 (WP-008) DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Av(WP-008) DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Av (WP-008) DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Rv6(WP-008) DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Rv6
(WP-009a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Av(WP-009a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Av (WP-009a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Rv7(WP-009a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Rv7 (WP-009b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Av(WP-009b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Av (WP-009b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Rv8(WP-009b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald Rv8
(WP-010) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Av(WP-010) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Av (WP-010) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Rv8(WP-010) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Rv8 (WP-011a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Av(WP-011a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Av (WP-011a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Rv4(WP-011a) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Rv4
(WP-011b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Av(WP-011b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Av (WP-011b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Rv6(WP-011b) DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen Rv6 (WP-012) DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Av(WP-012) DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Av (WP-012) DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Rv15(WP-012) DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Rv15
(WP-013) DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Av(WP-013) DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Av (WP-013) DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Rv15(WP-013) DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Rv15 (WP-014) DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Av(WP-014) DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Av (WP-014) DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Rv15(WP-014) DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Rv15
(WP-022) DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Av(WP-022) DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Av (WP-022) DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Rv4(WP-022) DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Rv4 (WP-029) DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Av(WP-029) DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Av (WP-029) DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Rv5(WP-029) DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Rv5
(WP-034) DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Av(WP-034) DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Av (WP-034) DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Rv4(WP-034) DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Rv4 (WP-036) DDR Berlin 1979 - DAV Av(WP-036) DDR Berlin 1979 - DAV Av (WP-036) DDR Berlin 1979 - DAV Rv6(WP-036) DDR Berlin 1979 - DAV Rv6
(WP-037) DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Av(WP-037) DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Av (WP-037) DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Rv7(WP-037) DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Rv7 (WP-040) DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Av(WP-040) DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Av (WP-040) DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Rv1(WP-040) DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Rv1
(WP-042) DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Av(WP-042) DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Av (WP-042) DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Rv9(WP-042) DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Rv9 (WP-044a) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Av(WP-044a) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Av (WP-044a) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Rv4(WP-044a) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Rv4
(WP-044b) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Av(WP-044b) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Av (WP-044b) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Rv6(WP-044b) DDR Blankenhain 1975 - Befreiung Rv6 (WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre I Av(WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre I Av (WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre I Rv8(WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre I Rv8
(WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre II Av(WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre II Av (WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre II Rv8(WP-045) DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre II Rv8 (WP-053) DDR Blankenhain 1976 - Lenin Av(WP-053) DDR Blankenhain 1976 - Lenin Av (WP-053) DDR Blankenhain 1976 - Lenin Rv5(WP-053) DDR Blankenhain 1976 - Lenin Rv5
(WP-055) DDR Blankenhain 1982 - Lenin Av(WP-055) DDR Blankenhain 1982 - Lenin Av (WP-055) DDR Blankenhain 1982 - Lenin Rv15(WP-055) DDR Blankenhain 1982 - Lenin Rv15 (WP-059) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Av(WP-059) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Av (WP-059) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Rv(WP-059) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Rv
(WP-061) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Av(WP-061) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Av (WP-061) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Rv(WP-061) BRD Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Rv (WP-065a) DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Av(WP-065a) DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Av (WP-065a) DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Rv1(WP-065a) DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Rv1
(WP-065b) DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Av(WP-065b) DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Av (WP-065b) DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Rv5(WP-065b) DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Rv5 (WP-068) BRD Blankenhain 2001 - Schloßverein Av(WP-068) BRD Blankenhain 2001 - Schloßverein Av (WP-068) BRD Blankenhain 2001 - Schloßverein Rv(WP-068) BRD Blankenhain 2001 - Schloßverein Rv
(WP-084) BRD Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Av(WP-084) BRD Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Av (WP-084) BRD Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Rv(WP-084) BRD Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Rv (WP-109) DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Av(WP-109) DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Av (WP-109) DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Rv7(WP-109) DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Rv7
(WP-115) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED  Av(WP-115) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Av (WP-115) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Rv2(WP-115) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Rv2 (WP-117) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Av(WP-117) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Av (WP-117) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Rv2(WP-117) DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Rv2
(WP-122) DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Av(WP-122) DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Av (WP-122) DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Rv15(WP-122) DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Rv15 (WP-123) DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Av(WP-123) DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Av (WP-123) DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Rv7(WP-123) DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Rv7
(WP-128) DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr As(WP-128) DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr As (WP-128) DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr Rv2(WP-128) DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr Rv2 (WP-131) DDR Erfurt 1970 - 30 Jahre DVP Av(WP-131) DDR Erfurt 1970 - 30 Jahre DVP Av (WP-131) DDR Erfurt 1970 - 30 Jahre DVP Rv4(WP-131) DDR Erfurt 1970 - 30 Jahre DVP Rv4
(WP-133) DDR Erfurt 1970 - BDVP Av(WP-133) DDR Erfurt 1970 - BDVP Av (WP-133) DDR Erfurt 1970 - BDVP Rv1(WP-133) DDR Erfurt 1970 - BDVP Rv1 (WP-136) DDR Erfurt 1977 - 30 Jahre DSF Av(WP-136) DDR Erfurt 1977 - 30 Jahre DSF Av (WP-136) DDR Erfurt 1977 - 30 Jahre DSF Rv6(WP-136) DDR Erfurt 1977 - 30 Jahre DSF Rv6
(WP-140a) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Av(WP-140a) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Av (WP-140a) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Rv7(WP-140a) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Rv7 (WP-140b) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Av(WP-140b) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Av (WP-140b) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Rv8(WP-140b) DDR Erfurt 1977 - Zivilverteidung 20 Jahre Rv8
(WP-141) DDR Erfurt 1970 - 25 Jahre Befreiung Av(WP-141) DDR Erfurt 1970 - 25 Jahre Befreiung Av (WP-141) DDR Erfurt 1970 - 25 Jahre Befreiung Rv5(WP-141) DDR Erfurt 1970 - 25 Jahre Befreiung Rv5 (WP-142) DDR Erfurt 1982 - GST Av(WP-142) DDR Erfurt 1982 - GST Av (WP-142) DDR Erfurt 1982 - GST Rv7(WP-142) DDR Erfurt 1982 - GST Rv7
(WP-143) DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Av(WP-143) DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Av (WP-143) DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Rv7(WP-143) DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Rv7 (WP-160) DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Av(WP-160) DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Av (WP-160) DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Rv15(WP-160) DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Rv15
(WP-163a) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Av(WP-163a) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Av (WP-163a) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Rv5(WP-163a) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Rv5 (WP-163b) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Av(WP-163b) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Av (WP-163b) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Rv1(WP-163b) DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Rv1
(WP-165) DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Av(WP-165) DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Av (WP-165) DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Rv8(WP-165) DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Rv8 (WP-175) DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Av(WP-175) DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Av (WP-175) DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Rv8(WP-175) DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Rv8
(WP-179) DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Av(WP-179) DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Av (WP-179) DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Rv15(WP-179) DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Rv15 (WP-190) DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Av(WP-190) DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Av (WP-190) DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Rv7(WP-190) DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Rv7
(WP-193) DDR Karl-Marx-Stadt 1976 -  TGA Av(WP-193) DDR Karl-Marx-Stadt 1976 - TGA Av (WP-193) DDR Karl-Marx-Stadt 1976 -  TGA Rv6(WP-193) DDR Karl-Marx-Stadt 1976 - TGA Rv6 (WP-199) DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Av(WP-199) DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Av (WP-199) DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Rv5(WP-199) DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Rv5
(WP-201) DDR Leipzig oJ - MLW Av(WP-201) DDR Leipzig oJ - MLW Av (WP-201) DDR Leipzig oJ - MLW Rv5(WP-201) DDR Leipzig oJ - MLW Rv5 (WP-202) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Av(WP-202) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Av (WP-202) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Rv15(WP-202) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Rv15
(WP-203) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Av(WP-203) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Av (WP-203) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Rv15(WP-203) DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Rv15 (WP-216) DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Av(WP-216) DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Av (WP-216) DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Rv4(WP-216) DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Rv4
(WP-219) DDR Magdeburg 1976 - BDVP Av(WP-219) DDR Magdeburg 1976 - BDVP Av (WP-219) DDR Magdeburg 1976 - BDVP Rv7(WP-219) DDR Magdeburg 1976 - BDVP Rv7 (WP-228) DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Av(WP-228) DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Av (WP-228) DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Rv7(WP-228) DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Rv7
(WP-229) DDR Potsdam 1980 - PH Av(WP-229) DDR Potsdam 1980 - PH Av (WP-229) DDR Potsdam 1980 - PH Rv1(WP-229) DDR Potsdam 1980 - PH Rv1 (WP-231) DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Av(WP-231) DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Av (WP-231) DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Rv5(WP-231) DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Rv5
(WP-243) DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Av(WP-243) DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Av (WP-243) DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Rv7(WP-243) DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Rv7 (WP-247a) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av(WP-247a) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av (WP-247a) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv4(WP-247a) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv4
(WP-247b) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av(WP-247b) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av (WP-247b) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv5(WP-247b) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv5 (WP-247c) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av(WP-247c) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av (WP-247c) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv6(WP-247c) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv6
(WP-247d) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av(WP-247d) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Av (WP-247d) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv8(WP-247d) DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA Rv8 (WP-250a) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Av(WP-250a) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Av (WP-250a) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Rv4(WP-250a) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Rv4
(WP-250b) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Av(WP-250b) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Av (WP-250b) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Rv8(WP-250b) DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution Rv8 (WP-251) DDR Weimar 1985 - SED KL Av(WP-251) DDR Weimar 1985 - SED KL Av (WP-251) DDR Weimar 1985 - SED KL Rv15(WP-251) DDR Weimar 1985 - SED KL Rv15
(WP-252) DDR Weimar 1986 - SED KL Av(WP-252) DDR Weimar 1986 - SED KL Av (WP-252) DDR Weimar 1986 - SED KL Rv1(WP-252) DDR Weimar 1986 - SED KL Rv1 (WP-253) DDR Weimar 1987 - SED KL Av(WP-253) DDR Weimar 1987 - SED KL Av (WP-253) DDR Weimar 1987 - SED KL Rv1(WP-253) DDR Weimar 1987 - SED KL Rv1
(WP-254) DDR Weimar 1987 - SED KL Av(WP-254) DDR Weimar 1987 - SED KL Av (WP-254) DDR Weimar 1987 - SED KL Rv15(WP-254) DDR Weimar 1987 - SED KL Rv15 (WP-256) DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Av(WP-256) DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Av (WP-256) DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Rv2(WP-256) DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Rv2
(WP-259) DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Av(WP-259) DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Av (WP-259) DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Rv1(WP-259) DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Rv1 (WP-260) DDR Weimar 1982 - Zivilverteidigung 25 Jahre Av(WP-260) DDR Weimar 1982 - Zivilverteidigung 25 Jahre Av (WP-260) DDR Weimar 1982 - Zivilverteidigung 25 Jahre Rv7(WP-260) DDR Weimar 1982 - Zivilverteidigung 25 Jahre Rv7
(WP-267) DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Av(WP-267) DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Av (WP-267) DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Rv2(WP-267) DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Rv2 (WP-268) DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Av(WP-268) DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Av (WP-268) DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Rv6(WP-268) DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Rv6
(WP-271) DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Av(WP-271) DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Av (WP-271) DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Rv1(WP-271) DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Rv1 (WP-278) DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Av(WP-278) DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Av (WP-278) DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Rv8(WP-278) DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Rv8
(WP-281) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Av(WP-281) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Av (WP-281) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Rv4(WP-281) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Rv4 (WP-282) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Av(WP-282) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Av (WP-282) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Rv5(WP-282) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Rv5
(WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) I Av(WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) I Av (WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) I Rv4(WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) I Rv4 (WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) II Av(WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) II Av (WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) II Rv5(WP-283) DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) II Rv5
(WP-291) DDR Weimar 1988 - Volkshaus Av(WP-291) DDR Weimar 1988 - Volkshaus Av (WP-291) DDR Weimar 1988 - Volkshaus Rv16(WP-291) DDR Weimar 1988 - Volkshaus Rv16 (WP-292) DDR Weimar oJ - Theater Av(WP-292) DDR Weimar oJ - Theater Av (WP-292) DDR Weimar oJ - Theater Rv8(WP-292) DDR Weimar oJ - Theater Rv8
(WP-296) DDR Weimar 1978 - PGH Frisör Neuer Weg Av(WP-296) DDR Weimar 1978 - PGH Frisör Neuer Weg Av (WP-296) DDR Weimar 1978 - PGH Frisör Neuer Weg Rv(WP-296) DDR Weimar 1978 - PGH Frisör Neuer Weg Rv (WP-297) DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Av(WP-297) DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Av (WP-297) DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Rv7(WP-297) DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Rv7
(WP-305) DDR Weimar oJ - HSG HAB Av(WP-305) DDR Weimar oJ - HSG HAB Av (WP-305) DDR Weimar oJ - HSG HAB Rv15(WP-305) DDR Weimar oJ - HSG HAB Rv15 (WP-312) DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Av(WP-312) DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Av (WP-312) DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Rv(WP-312) DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Rv
(WP-324) DDR Zittau 1988 - NVA Av(WP-324) DDR Zittau 1988 - NVA Av (WP-324) DDR Zittau 1988 - NVA Rv15(WP-324) DDR Zittau 1988 - NVA Rv15 (WP-613) DDR Weimar 1979 - ibausil Av(WP-613) DDR Weimar 1979 - ibausil Av (WP-613) DDR Weimar 1979 - ibausil Rv(WP-613) DDR Weimar 1979 - ibausil Rv
(WP-700) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av(WP-700) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av (WP-700-06) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Rv(WP-700-06) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Rv (WP-701) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av(WP-701) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av (WP-703) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av(WP-703) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av
(WP-704) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av(WP-704) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av (WP-706) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av(WP-706) DDR Städte oJ - Souvenirschälchen Av (WP-750) BRD Kranichfeld 2001 - 140 Spielvereinigung Av(WP-750) BRD Kranichfeld 2001 - 140 Spielvereinigung Av (WP-750) BRD Kranichfeld 2001 - 140 Spielvereinigung Rv(WP-750) BRD Kranichfeld 2001 - 140 Spielvereinigung Rv2022 © Bernd Rosolski