Sammlung Medaillen "Weimar-Porzellan"


DDR Bad Berka 1979 - (HP) Junge Naturforscher Av
DDR Bad Berka 1979 - (HP) Junge Naturforscher Av
DDR Bad Berka 1979 - (HP) Junge Naturforscher Rv
DDR Bad Berka 1979 - (HP) Junge Naturforscher Rv
DDR Bad Berka oJ - (HP) Junge Naturforscher Av
DDR Bad Berka oJ - (HP) Junge Naturforscher Av
DDR Bad Berka oJ - (HP) Junge Naturforscher Rv
DDR Bad Berka oJ - (HP) Junge Naturforscher Rv
DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Av
DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Av
DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Rv5
DDR Berlin 1969 - 20 Jahre DDR Rv5
DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Av
DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Av
DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Rv1
DDR Berlin 1971 - DSV Volleyball Rv1
DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Av
DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Av
DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Rv4
DDR Berlin 1973 - Weltfestspiele Rv4
DDR Berlin 1977 - 30 Jahre DSF Av
DDR Berlin 1977 - 30 Jahre DSF Av
DDR Berlin 1977 - 30 Jahre DSF Rv6
DDR Berlin 1977 - 30 Jahre DSF Rv6
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 1 Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 1 Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 1 Rv6
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 1 Rv6
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 2 Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 2 Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 2 Rv14
DDR Berlin 1977 - KdAW Lenin 2 Rv14
DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Rv6
DDR Berlin 1977 - KdAW Seelow Rv6
DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Av
DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Rv6
DDR Berlin 1977 - KdAW Treptow Rv6
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald a Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald a Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald a Rv7
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald a Rv7
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald b Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald b Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald b Rv8
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Buchenwald b Rv8
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Rv8
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Ravensbrück Rv8
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen a Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen a Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen a Rv4
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen a Rv4
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen b Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen b Av
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen b Rv6
DDR Berlin 1978 - Gedenkstätten Sachsenhausen b Rv6
DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Av
DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Av
DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Rv4
DDR Berlin 1979 - 30 Jahre DDR Rv4
DDR Berlin 1979 - DAV Av
DDR Berlin 1979 - DAV Av
DDR Berlin 1979 - DAV Rv6
DDR Berlin 1979 - DAV Rv6
DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Av
DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Av
DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Rv7
DDR Berlin 1981 - DAV Flugangeln an der Ilm Rv7
DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Av
DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Av
DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Rv15
DDR Berlin 1988 - KdAW Buchenwald Rv15
DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Av
DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Av
DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Rv15
DDR Berlin 1988 - KdAW Ravensbrück Rv15
DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Av
DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Av
DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Rv15
DDR Berlin 1988 - KdAW Sachsenhausen Rv15
DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Av
DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Av
DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Rv1
DDR Blankenhain 1967 - Weimar Porzellan Bronze Rv1
DDR Blankenhain 1970 - Lenin Av
DDR Blankenhain 1970 - Lenin Av
DDR Blankenhain 1970 - Lenin Rv5
DDR Blankenhain 1970 - Lenin Rv5
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 1 Av
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 1 Av
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 1 Rv8
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 1 Rv8
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 2 Av
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 2 Av
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 2 Rv8
DDR Blankenhain 1974 - 25 Jahre 2 Rv8
DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Av
DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Av
DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Rv9
DDR Blankenhain 1974 - Waldbad Rv9
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 1 Av
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 1 Av
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 1 Rv4
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 1 Rv4
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 2 Av
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 2 Av
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 2 Rv6
DDR Blankenhain 1975 - Befreiung 2 Rv6
DDR Blankenhain 1982 - Lenin Av
DDR Blankenhain 1982 - Lenin Av
DDR Blankenhain 1982 - Lenin Rv15
DDR Blankenhain 1982 - Lenin Rv15
DDR Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Av
DDR Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Av
DDR Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Rv
DDR Blankenhain 2001 - Gymnasium Abitur Rv
DDR Blankenhain 2001 - Schloßverein Av
DDR Blankenhain 2001 - Schloßverein Av
DDR Blankenhain 2001 - Schloßverein Rv
DDR Blankenhain 2001 - Schloßverein Rv
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Av
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Av
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Rv
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung (Eintritt) Rv
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Av
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Av
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Rv
DDR Blankenhain 2002 - Stadtverwaltung Rv
DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Av
DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Av
DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Rv5
DDR Blankenhain oJ - Weimar Porzellan Rv5
DDR Erfurt 1970 - BDVP Av
DDR Erfurt 1970 - BDVP Av
DDR Erfurt 1970 - BDVP Rv1
DDR Erfurt 1970 - BDVP Rv1
DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Av
DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Av
DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Rv2
DDR Erfurt 1971 - 25 Jahre SED Rv2
DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Av
DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Av
DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Rv5
DDR Erfurt 1972 - BFA Erfurt Fußball Rv5
DDR Erfurt 1974 - 30 Jahre DVP Av
DDR Erfurt 1974 - 30 Jahre DVP Av
DDR Erfurt 1974 - 30 Jahre DVP Rv4
DDR Erfurt 1974 - 30 Jahre DVP Rv4
DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Av
DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Av
DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Rv7
DDR Erfurt 1976 - NVA WKK Rv7
DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Av
DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Av
DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Rv8
DDR Erfurt 1979 - FDJ BL Lehrling Rv8
DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Av
DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Av
DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Rv7
DDR Erfurt 1981 - NVA Sanitätsbataillon Rv7
DDR Erfurt 1982 - GST Av
DDR Erfurt 1982 - GST Av
DDR Erfurt 1982 - GST Rv7
DDR Erfurt 1982 - GST Rv7
DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Av
DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Av
DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Rv15
DDR Erfurt 1983 - DM Orientierungssport Rv15
DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Av
DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Av
DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Rv15
DDR Erfurt 1987 - SED KL Oktoberrevolution Rv15
DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr As
DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr As
DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr Rv2
DDR Erfurt oJ - NVA Regiment John Schehr Rv2
DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Av
DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Av
DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Rv7
DDR Erfurt oJ - Staatsanwaltschaft Rv7
DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Av
DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Av
DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Rv8
DDR Gera 1976 - SDAG Wismut Rv8
DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Av
DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Av
DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Rv15
DDR Gotha 1986 - NVA Panzerregiment 4 Rv15
DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Av
DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Av
DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Rv7
DDR Kamenz 1981 - NVA Offiziershochschule Rv7
DDR Karl-Marx-Stadt 1976 -  TGA Av
DDR Karl-Marx-Stadt 1976 - TGA Av
DDR Karl-Marx-Stadt 1976 -  TGA Rv6
DDR Karl-Marx-Stadt 1976 - TGA Rv6
DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Av (2)
DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Av (2)
DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Rv5
DDR Leipzig 1969 - 20 Jahre DDR Rv5
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Av
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Av
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Rv15
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Gold Rv15
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Av
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Av
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Rv15
DDR Leipzig 1981 - Kombinat Verpackung Silber Rv15
DDR Leipzig oJ - MLW (HP) Av
DDR Leipzig oJ - MLW (HP) Av
DDR Leipzig oJ - MLW (HP) Rv
DDR Leipzig oJ - MLW (HP) Rv
DDR Leipzig oJ - MLW Av
DDR Leipzig oJ - MLW Av
DDR Leipzig oJ - MLW Rv5
DDR Leipzig oJ - MLW Rv5
DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Av
DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Av
DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Rv4
DDR Lobenstein 1978 - Rat der Stadt Rv4
DDR Magdeburg 1976 - BDVP Av
DDR Magdeburg 1976 - BDVP Av
DDR Magdeburg 1976 - BDVP Rv7
DDR Magdeburg 1976 - BDVP Rv7
DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Av
DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Av
DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Rv7
DDR Potsdam 1980 - FS Archivwesen Rv7
DDR Potsdam 1980 - PH Av
DDR Potsdam 1980 - PH Av
DDR Potsdam 1980 - PH Rv1
DDR Potsdam 1980 - PH Rv1
DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Av
DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Av
DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Rv5
DDR Reichenbach 1969 - Trafo-Werk Silber Rv5
DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Av
DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Av
DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Rv7
DDR Suhl 1978 - FDGB Arbeiterfestspiele Rv7
DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Av
DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Av
DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Rv
DDR uO 1971 - 25 Jahre SED - Was wir Rv
DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Av
DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Av
DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Rv
DDR uO 1980 - 35 Jahre Befreiung Rv
DDR uO 1981 - X Parteitag Av
DDR uO 1981 - X Parteitag Av
DDR uO 1981 - X Parteitag Rv
DDR uO 1981 - X Parteitag Rv
DDR uO 1983 - Karl Marx Av
DDR uO 1983 - Karl Marx Av
DDR uO 1983 - Karl Marx Rv
DDR uO 1983 - Karl Marx Rv
DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Av
DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Av
DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Rv
DDR uO oJ - Kollektiv sozialistische Arbeit Rv
DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Av
DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Av
DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Rv2
DDR Weimar 1973 - 20 Jahre Kampgruppen Rv2
DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Av
DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Av
DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Rv2
DDR Weimar 1974 - Arbeiterfestspiele Rv2
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) a Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) a Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) a Rv4
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) a Rv4
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) b Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) b Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) b Rv5
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Bronze) b Rv5
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Rv4
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Gold) Rv4
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Av
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Rv5
DDR Weimar 1975 - FDJ KL MMM (Silber) Rv5
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 1 Av
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 1 Av
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 1 Rv4
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 1 Rv4
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 2 Av
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 2 Av
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 2 Rv8
DDR Weimar 1977 - Oktoberrevolution 2 Rv8
DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Av
DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Av
DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Rv7
DDR Weimar 1978 - Feuerwehrkampfsport Rv7
DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Av
DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Av
DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Rv8
DDR Weimar 1978 - SKET 25 Jahre SMW Rv8
DDR Weimar 1979 - ibausil Av
DDR Weimar 1979 - ibausil Av
DDR Weimar 1979 - ibausil Rv
DDR Weimar 1979 - ibausil Rv
DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Av
DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Av
DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Rv6
DDR Weimar 1979 - SED-Kreisleitung Rv6
DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Av
DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Av
DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Rv1
DDR Weimar 1982 - Weimar-Werk Rv1
DDR Weimar 1985 - SED KL Av
DDR Weimar 1985 - SED KL Av
DDR Weimar 1985 - SED KL Rv15
DDR Weimar 1985 - SED KL Rv15
DDR Weimar 1986 - SED KL Av
DDR Weimar 1986 - SED KL Av
DDR Weimar 1986 - SED KL Rv1
DDR Weimar 1986 - SED KL Rv1
DDR Weimar 1987 - SED KL Av
DDR Weimar 1987 - SED KL Av
DDR Weimar 1987 - SED KL Rv1
DDR Weimar 1987 - SED KL Rv1
DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Av
DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Av
DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Rv1
DDR Weimar 1988 - Kampfgruppen 35 Jahre Rv1
DDR Weimar 1988 - SED KL Av
DDR Weimar 1988 - SED KL Av
DDR Weimar 1988 - SED KL Rv15
DDR Weimar 1988 - SED KL Rv15
DDR Weimar 1988 - Volkshaus Av
DDR Weimar 1988 - Volkshaus Av
DDR Weimar 1988 - Volkshaus Rv16
DDR Weimar 1988 - Volkshaus Rv16
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA (RP) R Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA (RP) R Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA (RP) R Rv
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA (RP) R Rv
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 1 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 1 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 1 Rv4
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 1 Rv4
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 2 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 2 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 2 Rv5
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 2 Rv5
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 3 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 3 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 3 Rv6
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 3 Rv6
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 4 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 4 Av
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 4 Rv8
DDR Weimar oJ - Buchenwald NVA 4 Rv8
DDR Weimar oJ - HSG HAB Av
DDR Weimar oJ - HSG HAB Av
DDR Weimar oJ - HSG HAB Rv15
DDR Weimar oJ - HSG HAB Rv15
DDR Weimar oJ - Theater Av
DDR Weimar oJ - Theater Av
DDR Weimar oJ - Theater Rv8
DDR Weimar oJ - Theater Rv8
DDR Zittau 1988 - NVA Av
DDR Zittau 1988 - NVA Av
DDR Zittau 1988 - NVA Rv15
DDR Zittau 1988 - NVA Rv15
DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Av
DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Av
DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Rv
DR Weimar 1932 - Goethe Eyermann Rv2019 © Bernd Rosolski